Penzion na návsi

Penzion – UBYTOVACÍ ŘÁD

PENZION NA NÁVSI – UBYTOVACÍ ŘÁD

PŘÍJEZDOVÉ INFORMACE

 • Pokud není individuálně dohodnuto jinak, je ubytovací čas (check in) mezi 14:00 – 15:00 hodinou. V případě pozdějšího dojezdu (například v důsledku dopravních komplikací) prosím volejte s časovým předstihem telefonní číslo +420 736 527 067 a dohodněte si změnu času ubytování. Uvedené telefonní číslo slouží pouze k účelům check in a check out.
 • Parkování pro 2-3 osobní automobily je možné bezplatně pouze před naším penzionem na parkovací ploše. Do dvora je povolen vjezd pouze cyklistům.
 • Kola je možné „zaparkovat“ ve stojanech  pod zastřešenou pergolou.
 • Po příjezdu do objektu budete zapsání do knihy hostů. Host se prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). U cizinců musí mít každá osoba (včetně nezletilých osob) platný doklad totožnosti (pas, občanský průkaz). Bez uvedeného platného dokladu není ubytování možné.
 • Při ubytování je požadováno zaplacení vratné kauce 2 000,- Kč v hotovosti, která může být použita k úhradě případné škody způsobené úmyslným i neúmyslným poškozením zařízení či vybavení. Při odjezdu a řádném předání objektu bude tato kauce vrácena. Doporučujeme mít založené pojištění občanské odpovědnosti alespoň u jednoho z účastníků pobytu pro případ vyšší způsobené škody.
 • Při ubytování je nutno uhradit rekreační poplatek 10,- Kč za osobu a noc, platba rovněž v hotovosti. Rekreační poplatek se vztahuje na osoby starší 18 let a mladší 70 let. Rekreační poplatek je odváděn do obecní pokladny obce Novosedly nad Nežárkou.
 • Vrácení objektu (check out) proběhne v 10:00 hodin, pokud není domluveno jinak. Ukončení pobytu probíhá VŽDY fyzickým předáním a kontrolou stavu objektu správcem.

UBYTOVACÍ ŘÁD

 • Pobyt domácích (ani jiných) zvířat v celém objektu NENÍ POVOLEN.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na vstup do dvora pro správce objektu nejméně 1x týdně za účelem sekání trávníku a kontroly kvality vody v bazénu (při závadách telefonicky ohlášených nebo porušení ubytovacího řádu i do vnitřních prostor).
 • V případě urgentní závady či havárie volejte správci objektu na telefonní číslo +420 736 527 067, který se bude snažit neodkladnou závadu řešit v nejkratším možném čase.
 • V celém objektu je zakázáno přemísťování jakéhokoliv nábytku a spotřebičů.
 • Není povoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě nabíječek telefonů a drobné elektroniky sloužící k osobní hygieně, jako jsou holící strojky, elektrické kartáčky na zuby apod.
 • Noční klid je od 22:00 do 7:30 hod. Pokud budou klienti nepřiměřeným hlukem v tuto dobu opakovaně obtěžovat ostatní hosty nebo sousedy, kteří si na hluk stěžují, je jim pobyt bez náhrady ukončen. Prosíme o ohleduplnost vůči našim sousedům, penzion je v bytové zástavbě.
 • Za bezpečnost nezletilých v celém areálu penzionu je odpovědný rodič nebo jiná dospělá osoba, která má nezletilého na starost.
 • Koupání osob v zahradním bazénu je na vlastní nebezpečí, provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
 • Celý objekt je nekuřácký, uvnitř penzionu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách. Na pozemku objektu není povolena manipulace s otevřeným ohněm ani zakládání ohniště (ke grilování a opékání je k dispozici venkovní krb).
 • Zrušení pobytu předčasně a bez náhrady ze strany provozovatele je možné z důvodu:
  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pokoji a v prostorách apartmánů,
  • úmyslného ničení zařízení a inventáře apartmánů,
  • rušení nočního klidu,
  • slovního a fyzického obtěžování a napadání ostatních hostů, sousedů apod.
 • Odpady třídíme:
  • Směsný odpad patří do popelnice, která je vyvážena obcí každý čtvrtek. Proto prosíme o umístění popelnice před penzion co nejblíže k silnici. Do popelnice házejte jen směsný odpad, v žádném případě žhavý popel!!
  • Sklo a plasty ukládejte do připravených nádob (nebo pytlů) – po ukončení Vašeho pobytu je (pokud je neodvezete sami) uložíme do určených kontejnerů v obci.
 • Před vrácením a předáním objektu (check out) je nutné umytí a uklizení nádobí ze dřezu i z myčky, vynesení odpadků. Při používání vnitřního krbu nezapomeňte na vymetení a vynesení popela. V případě používání venkovního grilu je potřeba vyčistit grilovací mříže a vymést popel z krbu.
 • Vrácení objektu (check out) proběhne v 10:00 hodin, pokud není domluveno jinak. Ukončení pobytu probíhá VŽDY fyzickým předáním a kontrolou stavu objektu správcem.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu

STORNO PODMÍNKY

 • Úhrada pobytu se hradí bankovním převodem předem, platba v hotovosti za úhradu pobytu není možná.
 • V hotovosti probíhá pouze úhrada kauce a rekreačního poplatku.
 • Rezervace se stává platnou po uhrazení 30 % zálohy z ceny pobytu. Tato záloha je nevratná a při zrušení rezervace propadá (pobyt lze ze závažných důvodů přesunout na jiný volný termín).
 • Úhradou rezervační zálohy objednatel souhlasí se storno podmínkami, se zpracováním osobních údajů a s ubytovacím řádem.
 • Nejpozději 14 dní před uskutečněním Vašeho pobytu je potřeba uhradit zbývající doplatek celkové částky.
 • V případě zrušení pobytu 14 a méně dní před plánovaným příjezdem – celá úhrada pobytu propadá = 100 % storno, žádné peníze se nevrací.
 • Na místě od objednavatele vybíráme vratnou kauci v hotovosti ve výši 2.000,- Kč.
 • Rekreační poplatek činí 10,- Kč/osoba/noc a je hrazen rovněž na místě v hotovosti. Rekreační poplatek platí osoby starší 18 let a mladší 70 let.
 • Při rezervaci je nutné sdělit poskytovateli ubytování základní osobní údaje, tzn. jméno a příjmení, adresu vč. PSČ, telefon, email, počet ubytovaných osob.

Informovaný souhlas s ubytovacím řádem

Souhlasíte s ubytovací řádem(požadováno)

Kde jste se o nás dozvěděl?