OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu www.penzionnanavsi.cz

ve shodě s GDPR – nařízení EU o ochraně osobních údajů (95/46/ES – General Data Protection Regulation)

Společnost Penzion na návsi věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetových aplikací Penzion na návsi (dále jen „web“). Penzion na návsi neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Shromažďování osobních údajů V případě, že bude společnost Penzion na návsi potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách společnosti, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci, nakupování, stahování či registraci produktů společnosti Penzion na návsi), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která Penzion na návsi shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o pozici v zaměstnání, další informace o společnosti nebo o Vaší kreditní kartě.

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web Penzion na návsi navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

Společnost Penzion na návsi poskytuje uživatelům webu příležitosti k přímé spolupráci se svými zaměstnanci, odborníky a pracovníky, aby tak bylo možné sdílet vědomosti a novinky o produktech společnosti Penzion na návsi a souvisejících technologiích. Chcete-li zabránit, aby Vaše emailová adresa nebo jiné osobní údaje byly shromažďovány a využívány třetími osobami bez Vašeho souhlasu, doporučujeme Vám, abyste si při vkládání emailové adresy či jiných osobních údajů do diskusních skupin, konverzací nebo jiných veřejně přístupných fór počínali se zvýšenou opatrností. Další informace a pokyny pro bezpečné využívání technických komunit společnosti Penzion na návsi jsou uvedeny níže.

Použití osobních údajů
Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Společnost Penzion na návsi může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb společnosti Penzion na návsi, ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele. Informace shromážděné webem mohou být za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se společností Penzion na návsi spojeny s informacemi shromážděnými prostřednictvím jiných služeb společnosti Penzion na návsi.

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. S Vaším souhlasem Vám navíc můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách společnosti Penzion na návsi a sdílet informace s našimi partnery, kteří Vám také mohou zasílat informace o produktech a službách společnosti Penzion na návsi Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás.

Penzion na návsi v některých případech poskytuje určité služby (jako je např. hostování webových stránek, odpovídání na dotazy zákazníků k produktům a službám a odesílání informací o našich produktech, akčních nabídkách nebo jiných nových službách) prostřednictvím jiné společnosti. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétní služby. Zároveň od nich důsledně vyžadujeme, aby tyto informace nepoužívaly k jiným účelům a nakládaly s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Společnost Penzion na návsi může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

(a) dodržení zákonů dané země a právních postupů společnosti Penzion na návsi;

(b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti Penzion na návsi a jejích webů;

(c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Penzion na návsi, uživatelů produktů a služeb společnosti Penzion na návsi či veřejnosti. Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v zemi, ve které má společnost Penzion na návsi a její pobočky, přidružené společnosti či zástupci příslušná zařízení.

Kontrola osobních údajů
Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost Penzion na návsi a její pobočky a přidružené společnosti. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete si zde zvolit způsob kontaktování tak, jak je popsáno níže.

Přístup k osobním údajům
Osobní údaje a předvolby kontaktování, které jste na tomto webu zadali, si můžete projít a případné změny provést pomocí emailu Pověřence GDPR na emailu info@penzionnanavsi.cz.

Zabezpečení osobních údajů
Společnost Penzion na návsi věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

Soubory cookie
Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili integritu registračního procesu a uživatelům umožnili osobní modifikaci webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Tento soubor nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny právě Vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.

Jednou z primárních funkcí souboru cookie je šetřit Váš čas. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu, jakým je např. údaj, kolik uživatelů na webu zvolilo klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku). Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem a také veřejnosti.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal.

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Kontaktní informace – výmaz osobních dat
Pokud si myslíte, že společnost Penzion na návsischraňuje vaše data neoprávněně, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adresu info@penzionnanavsi.cz V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.

Kontaktní informace
Pokud si myslíte, že společnost Penzion na návsi toto prohlášení nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adresu info@penzionnanavsi.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.

Penzion na návsi

Image

Penzion na návsi

Adresa: Novosedly nad Nežárkou 70
Tel.: +420 725 319 679

Emailinfo@penzionnanavsi.cz
webwww.penzionanavsi.cz